Publicerad: 2024-01-19 17:26 | Uppdaterad: 2024-01-24 14:01

Utvärdering av utrymningsövning i Biomedicum 17-19 oktober 2023

Incidentrapportering
Incidentrapportering Foto: Illustration

Mellan den 17-19 oktober 2023 utfördes fem separata utrymningsövningar i Biomedicum. Övningarna dokumenterades av Facility Management och receptionen i Biomedicum för att kunna analysera verksamhetens status, brister och behov.

Utrymningsövningar utförs årligen på Biomedicum som en del av det organisatoriska brandskyddsarbetet (SBA) som är enligt lag rekommenderat. Syftet med övningarna är att konkretisera de existerade rutinerna. Mer information om Biomedicums brandsäkerhetsrutiner finner du här.

Generellt gick övningarna bra, de flesta samlades vid återsamlingsplatsen, utrymningarna utfördes lugnt och de flesta kvarter hade minst en utrymningsledare på plats. Bra jobbat allesammans!

Utvärderingen bidrar till det förebyggande arbetet att bibehålla och höja verksamhetens säkerhetskultur.

Om du önskar ta del av utvärderingen, vänligen kontakta Facility Management på Biomedicum.

Kontakt