Publicerad: 2023-01-30 13:23 | Uppdaterad: 2023-03-15 18:03

Utvärdering av utrymningsövning i Biomedicum 12-15 december 2022

Incidentrapportering
Incidentrapportering Foto: Illustration

Mellan den 12-15 december 2022 utfördes fem separata utrymningsövningar i Biomedicum. Övningarna dokumenterades av Facility Management och receptionen i Biomedicum för att kunna analysera verksamhetens status, brister och behov.

Utvärderingen bidrar till det förebyggande arbetet att bibehålla och höja verksamhetens säkerhetskultur.

Om du önskar ta del av utvärderingen, vänligen kontakta Facility Management på Biomedicum.

Kontakt

Jennie Eldh Bastman Samordnare