Publicerad: 2023-09-12 09:08 | Uppdaterad: 2024-05-29 13:58

Utseende av ledamöter i rekryteringsnämnden

Den 24 maj 2023 beslutade fakultetsnämnden att utse fyra ledamöter i rekryteringsnämnden, bland vilka rektor utsåg ordförande och viceordförande. Mandatperioden gäller från 1 september 2023 till och med 31 december 2026.

Rekryteringsnämnden består totalt av tio ledamöter varav:

  • Fyra av fakultetsnämnden föreslagna ledamöter; ordförande, vice ordförande och två övriga ledamöter, som rektor beslutar om
  • Sex ledamöter som utses av kommittéerna, två kandidater från varje kommitté. Dessa sex kandidater är inte en del av nuvarande intresseanmälningsförfarande
  • Tre studentrepresentanter
  • Två fackliga företrädare

Rekryteringsnämnden sammansättning:

Rekryteringsnämnden ansvarar för beredning av KI:s anställningsärenden avseende professor, gästprofessor, adjungerad professor, lektor, adjungerad lektor samt ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor. Utöver detta ansvarar rekryteringsnämnden för anvisningarna till anställningsordningen för lärare vid KI.