Publicerad: 2023-09-12 09:16 | Uppdaterad: 2023-09-12 09:56

Utseende av ledamöter i docenturnämnden

Den 24 maj 2023 beslutade fakultetsnämnden att utse fem ledamöter till docenturnämnden och rektor beslutade att utse ordförande och viceordförande till docenturnämnden. Mandatperioden gäller från 1 juli 2023 till och med 31 december 2026.

Docenturnämnden består totalt av sju ledamöter varav: 

  • Ordförande, viceordförande och upp till fem övriga ledamöter
  • Utöver dessa finns även studentrepresentanter

Docenturnämnden sammansättning:

Docenturnämnden beslutar i ärenden avseende docenturansökningar samt om anvisningar för antagning av docenter utifrån fastställda föreskrifter.