Publicerad: 2017-10-17 15:53 | Uppdaterad: 2018-01-28 12:52

Utredning om Paolo Macchiarinis djurförsök

I en extern utredning om Paolo Macchiarinis djurförsök vid djuravdelningarna på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, framkommer brister i kontrollen runt Macchiarinis grupp och deras sätt att utföra djurexperiment och följa etiska tillstånd. Utredningen beställdes i december 2016 av KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright och Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom.

Utredaren Patricia Hedenqvist, docent i försöksdjursmedicin vid Sveriges lantbruksuniversitet, konstaterar allvarliga konsekvenser för djurskyddet. Utredningen om Paolo Macchiarinis djurförsök listar flera allvarliga brister i djurhanteringen samt bristande och försvunnen dokumentation.

– Den djurförsöksverksamhet som omtalas i rapporten är förkastlig och etiskt oförsvarlig. Vi tar slutsatserna om att ansvaret brustit på flera plan på största allvar, och kommer att följa upp detta i vårt fortsatta arbete för kvalitetshöjning inom djurförsöksverksamheten, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet.

Ärendet öppnades på nytt

Det var i februari 2016 som den då nytillträdda vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright beslutade att öppna oredlighetsärendet som rör Paolo Macchiarini på nytt, och att totalt sju vetenskapliga artiklar skulle bedömas av expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden (CEPN). I mars 2016 avskedades Macchiarini.

Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning, uppdrog åt sakkunnig professor Eva Ekblad att yttra sig om artikeln ”Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats”, publicerad i Nature Communications 2014, (tillbakadragen i mars 2017).

Eva Ekblad noterade i sitt yttrande till CEPN att det fanns oklarheter kring Paolo Macchiarinis djurverksamhet som redovisades i artikeln.

KI tog då beslut om fler utredningar kring djurhanteringen.

Utredningar beställdes

I september 2016 begärde KI en utredning om möjliga brister i djurhanteringen vid djuravdelningen på Karolinska universitetssjukhuset där Paolo Macchiarini gjorde sina djurförsök.

I december 2016 beställdes även den externa utredning som nu har presenterats av Patricia Hedenqvist. Det pågår redan en översyn av styrning och om forskarnas inflytande i KI:s djurförsöksanläggningar. Rekommendationerna i Hedenqvists utredning kommer att bli en del i det arbetet, enligt KI:s rektor Ole Petter Ottersen.

– KI ska ha högsta kvalitet i forskning med djurförsök och regler ska följas. Vi ska ha ett etiskt förhållningssätt och värna om den allra bästa miljön för djur. Det måste innefatta all djurverksamhet oavsett var KI-forskare bedriver den, säger han.

De senaste åren har KI såväl som Karolinska Universitetssjukhuset gjort stora investeringar inom djurverksamheten.

– Ambitionen är att KI:s forskare ska ha tillgång till de modernaste faciliteterna i Europa för sin djurverksamhet. Utredningen om Paolo Macchiarinis djurförsök pekar på risken för avvikelser som inte får förekomma. De investeringar vi gör nu syftar till att minska den risken, säger Ole Petter Ottersen.