Publicerad: 2015-04-02 11:26 | Uppdaterad: 2015-04-02 11:40

Utredning om ny läkarutbildning går på remiss

Nu har regeringen skickat ut utredningen om en förnyad läkarutbildning på remiss. Stefan Lindgren, regeringens särskilde utredare, lämnade i mars 2013 över betänkandet ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning” (SOU 2013:15) till den tidigare regeringen. Men först nu går den alltså på remiss.

Förslaget innebär bland annat en sammanhållen väg fram till läkarlegitimation, det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Ansvaret delas i dag mellan staten och landstingen. I utredningen föreslås även att kraven för läkarexamen skärps och att utbildningstiden förlängs, men att tiden till legitimation minskar.

Läs även en artikel om utredningen i KI Bladet 1/2014 (sidan 9).