Publicerad: 2016-08-31 10:47 | Uppdaterad: 2016-08-31 12:24

Utredning om luftstrupsoperationer vid Karolinska Universitetssjukhuset klar

I dag presenterade professor emeritus Kjell Asplund en extern oberoende utredning av Paolo Macchiarinis transplantationer av syntetiska luftstrupar vid Karolinska Universitetssjukhuset under åren 2011–2013.

Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och tidigare generaldirektör vid Socialstyrelsen, fick uppdraget av Karolinska Universitetssjukhusets direktör Melvin Samsom i februari 2016.

Extern utredning som gäller Karolinska Institutet

På måndag den 5 september presenterar Sten Heckscher en extern oberoende utredning av Karolinska Institutets hantering av Macchiarini-ärendet. En utredning som Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet, beslutat att genomföra. Uppdraget till utredarna har varit att granska vad som förevarit inom Karolinska Institutet sedan Paolo Macchiarini rekryterades som gästprofessor år 2010, fram till i dag.