Publicerad: 2018-04-27 10:30 | Uppdaterad: 2018-04-27 10:39

Utmärkelse till IMM-forskare

Mikael Adner, enheten för experimentell astma- och allergiforskning har tilldelats Stora SFFA-stipendiet 2018 för projektet ”identifiering av nya mekanismer som orsakar luftvägssammandragningar vid astma”.

Motivering:

"Mikael Adners innovativa projekt syftar till att analysera vilka inflammatoriska mediatorer som orsakar hyperreaktivitet i luftvägarna. Genom att både studera små luftvägar erhållna vid lungresektion samt att använda en speciellt utvecklad astmamodell i marsvin bidrar Mikaels forskning till att kartlägga de signalvägar som interagerar med glatta muskelceller. Mikaels projekt är potentiellt kliniskt betydelsefullt då det skulle kunna leda fram till nya terapier till den stora grupp människor som är drabbade av astma.”

Priset delas ut av Svenska läkaresällskapets sektion för allergiforskning och består av ett basanslag på 100 000 kr.