Publicerad: 2015-04-27 17:06 | Uppdaterad: 2015-04-27 17:11

Utmärkelse till IMM-forskare

Med dr Otto Stackelberg, doktorand vid IMM, har tilldelats Swedvascpriset 2015 för bästa vetenskapliga artikel ”Sex differences in the association between smoking and abdominal aortic aneurysm”. Priset kommer att delas ut på Svenska kärlmötet i Båstad den 7 maj.

Läs artikeln

Sex differences in the association between smoking and abdominal aortic aneurysm.
Stackelberg O, Björck M, Larsson S, Orsini N, Wolk A
Br J Surg 2014 Sep;101(10):1230-7