Publicerad: 2022-09-02 11:36 | Uppdaterad: 2022-09-02 12:49

Utmärkelse för examensarbete i medicin

Uppsats handledd från enheten för transplantationskirurgi fick omnämningen Highly Commended i kategorin Medical Science på The Undergraduate Awards 2022

Vi gratulerar Alin Arslan, student på läkarprogrammet, som fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "Volumetric Graft Changes After Liver Transplantation” i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2022 och därmed även en inbjudan till att presentera sitt projekt på ett Global Summit i november 2022.

Handledare var Greg Nowak och Antonio Romano, enheten för transplantationskirurgi vid CLINTEC.