Publicerad: 2020-10-13 13:52 | Uppdaterad: 2024-03-21 13:56

Utmanande träning effektiv vid parkinson

Erika Franzén forskar om träning som förbättrar balans och gång för personer med Parkinsons sjukdom. Hennes program HiBalance, som innebär betydande fysiska utmaningar för patienterna, har visat sig både effektivt och uppskattat.

Porträtt av Erika Franzén utomhus. Hon har en orange tröja på sig och långt mellanblont hår.
Foto: Ulf Sirborn

Vad forskar du om?

– Jag forskar om hur träning, särskilt gång- och balansträning, kan hjälpa patienter med parkinson och andra neurodegenerativa sjukdomar. Min forskargrupp har bidragit i det senaste decenniets detaljerade kartläggning av gång- och balansproblemen vid parkinson och med den kunskapen som utgångspunkt har vi utvecklat ett träningsprogram – HiBalance – som vi sedan också utvärderat och håller på att implementera. Två viktiga komponenter i HiBalance är att patienterna utmanas till gränsen av sin förmåga samt att övningar i multitasking ingår – något som ofta är svårt för personer med parkinson.

Vilka resultat har ni fått?

– Vi ser att metoden fungerar bra – tio veckors träning gör att patienterna lyfter sin förmåga avsevärt. Men vi ser också att det krävs fortsatt träning för att underhålla detta. Annars klingar effekten av och är borta efter ett halvår. Det intensiva upplägget har generellt uppskattats av patienterna. De, precis som andra människor, gillar att utmanas. HiBalance används nu av flera aktörer i Stockholm, och har börjat spridas över landet.

Hur fortsätter ni?

– Ett viktigt nästa steg är att utveckla anpassade övningar som patienter kan fortsätta med på egen hand i hemmet, efter avslutat program. Vi vill också skapa liknande träningsprogram för andra diagnoser – studier pågår redan om ett koncept för patienter med multipel skleros, MS.

– Ett annat mål är att undersöka varför HiBalance är effektivt: vad som händer i hjärnan, mer exakt. Vi studerar bland annat patienterna i MR-kamera före och efter träning och även under själva övningarna.

– Ett nytt forskningsspår som hastigt tillkom i år är hur fysisk aktivitet och hälsa för personer med parkinson påverkas av olika restriktioner på grund av pandemin. Där har datainsamling pågått under vår och sommar och vi hoppas kunna presentera resultat mot slutet av året.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2020

Om Erika Franzén

Professor i fysioterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Erika Franzén är född i Luleå 1974. Hon utbildade sig till sjukgymnast/fysioterapeut vid Vårdhögskolan i Boden samt vid KI, där hon tog masterexamen 2001 och disputerade 2006. 2007-2008 var hon postdoc vid Oregon Health & Science University, Portland, USA. 2009 återkom hon till KI där hon blev docent 2013.

Som kliniker är Franzén sedan 2008 verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset. Där har hon 2009-2010 haft uppdrag som vårdutvecklingsledare och 2016-2018 som FoU-chef för Funktion Hälsoprofessioner. Sedan 2013 är hon även knuten till Stockholms Sjukhem och dess FoU-avdelning.

Erika Franzén har anställts som professor vid Karolinska Institutet från 15 maj 2020.

Se en film