Publicerad: 2014-03-20 09:51 | Uppdaterad: 2014-03-20 09:51

Utlysning - Verifiering för samverkan

Verifiering för samverkan (VFS) är en enkel finansieringsform för att få ingån och testa samarbetsprojekt mellan akademi och företag eller annan organisation. Med hjälp av VFS kan ni förverkliga en gemensam projektidé, testa ert samarbete och lägga grunden för fortsatt samverkan. Finansiering kan beviljas med upp till 200 000 kr. Sista datum för ansökan är 15 april 2014.

För mer information och ansökan kontakta Tor Regberg på Innovationskontoret, tor.regberg@ki.se