Skip to main content

Annan Utlysning forskningsmedel för forskningstid KI SÖS

2019-08-15
Södersjukhuset

KI SÖS gör olika insatser för att stimulera forskningen. Förutom rekrytering till akademiska tjänster görs olika insatser för att stimulera nydisputerade med intresse och ambitionen att göra en egen forskarkarriär.

För detta ändamål utlyses under 2019 nu totalt 8 anslag (4 VT/4 HT) motsvarande en veckas lön för att ge tid för att skriva ansökningar till etablerade statliga anslagsgivare som t.ex. ALF, Vetenskapsrådet och VINNOVA samt organspecifika fonder t.ex. Hjärt-Lungfonden. Forskningen bör vara inriktad på folksjukdomar men även projekt inom handkirurgi, omvårdnad och utbildning kan beviljas. Anslagen kan endast användas till egen lön.

Du som är disputerad de senaste sex åren och anknuten till KI SÖS 2019-01-01 är behörig att söka. Anställda vid KI eller annan högskola är inte behöriga att söka.

Ansökan ska bestå av följande dokument:

Välkommen med din ansökan senast 15 augusti 2019 för hösten .

Contact