Publicerad: 2022-08-12 09:30 | Uppdaterad: 2022-08-12 09:44

Utlysning för uppdrag som föreståndare för träning och kompetens (NTCO) vid Komparativ medicin

Vi söker en medarbetare som vill vara med i utvecklingen av vår organisation och våra moderna forskningsmiljöer i rollen som föreståndare för träning och kompetens (NTCO) enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur, SJVFS 2019:9 saknr L150 (kallad L150 nedan). Uppdraget som föreståndare för träning och kompetens omfattar upp till 50% av en heltidsanställning och bör kombineras med en befintlig anställning inom KI eller Region Stockholm under hela uppdragsperioden

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är dels de som anges i L150 och därutöver KM-interna arbetsuppgifter. Du verkar med delegation från tillståndshavaren. Dina uppgifter är att bedöma kompetenser för nyanställda till exempel djurtekniker, forskare, försöksledare inom KI:s djurförsöksverksamhet och säkerställa att de uppfyller de krav som ställs i L150 samt övriga regler vid KI. Du tar beslut rörande eventuell kompletterande utbildning som behövs för att vara verksam inom KI:s försöksdjursverksamhet.

Du kommer att samverka med tillståndshavaren, föreståndaren för djurens välfärd och skötsel, med enheten för utbildning i försöksdjurskunskap, med forskare från olika delar av världen, med personal från alla djurhus vid Komparativ Medicin samt djurskyddsorganet vid KI. Du kan även vara rådgivande rörande kompetensbedömningar vid andra verksamheter utanför Komparativ medicin. Du tillser att hålla dig uppdaterad med svensk lagstiftning gällande försöksdjursverksamhet generellt men främst rörande träning och kompetenser.

Kvalifikationer

Du är disputerad inom livsvetenskaperna och är idag verksam inom medicinsk forskning. För att nå framgång i uppdraget är en serviceinriktad inställning en förutsättning. Du arbetar strukturerat och har mycket god kommunikativ förmåga. Du talar och skriver svenska och engelska flytande. Du har reell kompetens motsvarande EU Funktion A för en eller flera arter. Erfarenhet som föreståndare enligt L150 och/eller från regional etisk nämnd är en merit.

Så ansöker du

Till ansökan bifogar du ditt cv, en lista på publikationer som du medverkat i de senaste 8 åren och varför du söker tjänsten som föreståndare för träning och kompetens (NTCO). Ansökan skall skickas till Registrator, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm eller via e-post till registrator@ki.se senast den 8 september. Märk ansökan med "Föreståndare för träning och kompetens, dnr 2-3172/2022".

Ansökningarna kommer att granskas av en grupp under tillståndshavare respektive KM:s verksamhetschef Liselotte Jansson.

Kontakt

Camilla Fors Holmberg Administrativ chef