Publicerad: 2022-06-17 15:38 | Uppdaterad: 2022-06-20 10:13

Utlysning för uppdrag som föreståndare för Center for Imaging Research

Som anställd på KI har du nu chansen att söka till föreståndare för Center for Imaging Research (CIR), som kommer att ansvara för verksamhetens ledning och framtida utveckling. Uppdraget kommer att pågå från 1 oktober 2022 till 31 december 2024, med möjlighet till förlängning, och omfattar upp till 50 % av en heltidsanställning.

Uppdraget måste kombineras med en befintlig anställning inom KI eller Region Stockholm under hela uppdragsperioden. Ansökan ska skickas in senast 15 augusti. I uppgifterna som föreståndare för CIR ingår att:

  • operativt leda verksamheten
  • genomföra en översyn av den nuvarande core-facilitetsindelningen
  • verka för att inkludera ytterligare verksamheter inom KI/K, speciellt inom campus Flemingsberg
  • verka brett för samarbete inom Stockholmsregionen.

Föreståndaren får ansvaret att fördela de medel som föreslås tillföras CIR 2023–2024 samt att inkomma med en ansökan för den samlade verksamheten inför 2025. Det förutsätts att föreståndaren etablerar en operativ ledningsgrupp innefattande den operativa ledningen för ingående verksamheter men även knyter till sig en strategisk ledningsgrupp av ledande forskare inom olika delar av imaging-området och som har som uppgift att diskutera den mer långsiktiga, strategiska inriktningen av verksamheten. Föreståndaren ansvarar för rapportering av CIR:s verksamhet till Infrastrukturrådet.

Ansökningskrav

Du som söker bör:

  • ha doktorsexamen
  • vara en dokumenterat vetenskapligt skicklig inom imaging-området.
  • ha stark administrativ meritering, där erfarenhet av ledning i komplexa organisationer är en merit.
  • ha förmåga att etablera goda relationer samt ha ett stort kontaktnät regionalt, nationellt och internationellt inom för verksamheten relevanta områden och erfarenhet av att bygga upp och verka inom konsortier.

Uppdraget kommer att pågå från 1 oktober 2022 till 31 december 2024, med möjlighet till förlängning, och omfattar upp till 50 % av en heltidsanställning. Uppdraget måste kombineras med en befintlig anställning inom KI eller Region Stockholm under hela uppdragsperioden.

Ansökningarna kommer att granskas och bedömas av en grupp under ledning av Professor Urban Lendahl och med representanter från verksamheterna.

För mer information, kontakta Urban Lendahl (urban.lendahl@ki.se) eller Karin Dahlman-Wright (karin-dahlman-wright@ki.se).

Så ansöker du

En ansökan innefattande en sida där intresse för uppdraget motiveras, inklusive relevant kompetens och erfarenhet, samt ett tvåsidigt CV med två referenser (högst tre A4-sidor totalt) skickas till Registrator, dnr 1–524/2022, Karolinska institutet ,171 77 Stockholm, eller via e-post registrator@ki.se se senast måndag 2022-08-15. Skriv dnr 1–524/2022 i e-postmeddelandets ämnesrad.

Om Center for Imaging Research

Center for Imaging Research (CIR) är ett centrum för samordning och utveckling av bildanalysverksamhet (imaging) inom Karolinska Institutet (KI). CIR skapades 2019 av KI, Karolinska universitetssjukhuset (K) och Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) med syfte att samla forskningsdriven imaging-verksamhet och optimera de vetenskapliga och utbildningsmässiga förutsättningarna, och fungerar som övergripande organisation för ett antal core-faciliteter (ARG, BMIC, KERIC, MR-centrum, RFC och SAMI men också den nationella infrastrukturen NatMEG). I enlighet med en nyligen genomförd utredning (dnr: 1–671/2021) kommer CIR att strukturellt utvecklas för att utgöra navet för utvecklingen av imaging inom KI och en strategisk satsning inom området har nyligen beslutats, där 10 mnkr tillskjuts från Infrastrukturrådet, KI, för den strategiska utvecklingen för perioden 2023–2024.