Publicerad: 2024-05-20 21:22 | Uppdaterad: 2024-05-27 19:23

Utlysning för tvärvetenskapliga samarbeten 2025-2026

Universitetsalliansen Stockholm trio, bestående av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet är stolta över att kunna meddela öppnandet av en ny utlysning för tvärvetenskapliga samarbeten inom utbildning och forskning.

För att kunna konkurrera om medel behöver ansökan omfatta alla tre universitet, koppla mot FN:s globala hållbarhetsmål och beröra forskning eller utbildning. Intresserad? Ansök innan 30 september! 

Utlysningen sker inom ramen för satsningen 'Stockholm trio for Sustainable Actions' som stödjer tvärvetenskaplig forskning och utbildning för hållbar utveckling med ett särskilt fokus på klimat och hälsa. 

Ansök mellan den 22 maj och 30 september

Utlysningen öppnar den 22 maj och stänger kl.14:00 den 30 september 2024. Den omfattar totalt 1,5 miljoner kronor 2025-2026, och varje beviljat projekt får mellan 200.000 och 500.000 kronor.

Kriterier

Ansökningar är välkomna från forskare och lärare från alla discipliner och på alla nivåer. Forskning och samarbeten som inkluderar humaniora och samhällsvetenskap uppmuntras. Kandidater måste ha anställning vid något av de tre universiteten under hela projekttiden till och med 2026.

För att vara aktuell för medel inom utlysningen ska ansökan:

Mer information

Detaljerad information om vad ansökan ska innehålla och hur den bedöms finns här