Skip to main content
Publicerad: 2020-05-08 15:27 | Uppdaterad: 2020-05-14 11:12

Utlysning: Finansiering av postdoktorer, Blue Sky Grant samt Project Grant inom vårdvetenskap 2020-2021

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) annonserar nya utlysningar inom vårdvetenskap 2020-2021.

Finansieringen varierar i storlek beroende på den respektive utlysningen. Under 2020 finansieras Blue Sky Grants med cirka 1 miljon SEK per ansökan och Project Grant finansieras med cirka 800 000 SEK per ansökan. Finansieringen för lön kommer att ges som ett gruppbidrag på 800 000 SEK/1 000 000 SEK per år för postdoktorer. Utöver blockbidraget kommer ett litet projektbidrag på 50 000 SEK att ges för postdoktorer.

Tidsplan

 • Maj - Utlysning
 • 19 Juli - Sista ansökningsdag
 • Augusti - Granskning
 • September - Beslut
 • 30 september - Besked till sökande
 • 01 Januari 2021- Tillträde till anställning

Förutsättningar

Blue Sky Grant & Project Grant:

 • Huvudsökande bör vara anställd på KI (minst 50%) och ledare för en forskargrupp som bedriver forskning inom ett av de fyra kärnområdena som har ett väl utvecklat nationellt och internationellt nätverk.

Finansiering för postdoktorer inom hälsovetenskap:

 • Sökande måste ha doktorsexamen inom ett område som är relevant för hälsovetenskap.
 • Opponeringen måste ha ägt rum under de senaste fem åren för postdoktorer och nio år för forskarassistenter vid tidpunkten för början av den finansierade befattningen.
 • Individer som har examen tidigare kan vara berättigade om det finns särskild anledning att kräva avdragsgilla tid, till exempel vid föräldraledighet eller sjukdom. (se bifogad utlysning)
 • För att vara berättigad till postdoktorsfinansiering, bör den sökande inte ha haft tidigare eller nuvarande postdoktorsforskaranställning på mer än motsvarande två år på heltid vid inledningen av den tjänst som finansieras av SFO-V.
 • För att vara berättigad till finansiering som postdoktorand måste den sökande ha utsetts tidigare eller för närvarande som postdoktor i minst motsvarande två år på heltid och inte ha, eller tidigare haft, en lektor.
 • Den sökande borde ha genomfört framgångsrik forskning av hög standard under de senaste åren, visat stor potential för att fortsätta göra det och för att etablera sin egen forskningslinje inom hälsovetenskap.
 • Den sökande borde ha publicerats i internationellt ledande tidskrifter inom sitt område inom hälsovårdsvetenskap de senaste åren och innehaft en framträdande plats i författarlistan, helst som första författare och seniorförfattare.
 • Den sökande måste ha potential som huvudsökande för att få god, helst extern finansiering och som en framtida ledare inom hälsovetenskap.

Ansökan

Ansökan görs på engelska och ska innehålla följande:

Blue Sky Grant & Projekt Grant

 • Kort CV för varje medlem av forskargruppen
 • Beskrivning av pågående forskning i anknytning till första kriteriet
 • Beskrivning av det föreslagna projektet inklusive relevans för hälsovetenskap på engelska

Finansiering för postdoktorer inom hälsovetenskap

 • Ansökningsblankett (se nedan)
 • En komplett kvalifikationsportfölj 
 • Projektplan
 • Motivering för den aktuella ansökan  
 • Verifikationer för kreditering av sjukdom, militärtjänst, arbete för fackföreningar eller studentorganisationer, föräldraledighet eller liknande omständigheter (om tillämpligt)
 • Verifiering från disputationskommittén eller motsvarande

Kontakt

Yvonne Wengström

Professor/sjuksköterska