Publicerad: 2014-10-17 15:33 | Uppdaterad: 2014-10-17 15:33

Utlysning av stipendium från Ingela Petersson Lies minnesfond

Karolinska Institutet utlyser härmed 2015 års stipendium vid sektionen för arbetsterapi, institutionen NVS.​ Den disponibla stipendiesumman 2015 är 10 000 kronor. Förslag på lämplig stipendiat lämnas senast den 31 december 2014.

Tänkbara kandidater är nydisputerade arbetsterapeuter i Sverige som i handling visat sig verka för att forskningsanknyta grundutbildningsprogrammet för arbetsterapeuter, för ett internationellt samarbete, samt de som utvecklar ny metodik inom arbetsterapiforskningen. Företrädesvis skall medel ges som ett resestipendium efter förslag från kommittén för fonden.

Läs mer på minnesfondens hemsida under sektionen för arbetsterapi.