Publicerad: 2023-07-06 08:00 | Uppdaterad: 2023-09-04 12:12

Utlysning av SciLifeLab och DDLS Fellows - sök senast 15 oktober 2023

Rekrytering
Foto: GettyImages.

Karolinska Institutet utlyser sammanlagt fyra biträdande lektorat inom två program med anknytning till SciLifeLab. SciLifeLab och DDLS Fellows (biträdande lektorer) är sexåriga tjänster med konkurrenskraftiga rekryteringspaket. De som anställs inom programmen blir anställda på KI och anknutna till SciLifeLab.

Aktuella utlysningar

Aktuella utlysningar
Lediga tjänster Beskrivning Länk till utlysningen Sista ansökningsdag
SciLifeLab Fellow inom molekylära livsvetenskaper (biträdande lektor) Vi söker upp till två talangfulla forskare som förväntas utveckla världsledande självständig biomedicinsk forskning inom ett eller flera fält av intresse för SciLifeLab och KI. Länk 15 oktober 2023
DDLS Fellow inom precisionsmedicin och diagnostik (biträdande lektor) Datadriven precisionsmedicin och diagnostik omfattar dataintegration, analys, visualisering och datatolkning för patientstratifiering, upptäckt av biomarkörer för sjukdomsrisker, diagnos, läkemedelsrespons och övervakning av hälsa. Länk 15 oktober 2023
DDLS Fellow inom smittspridning och infektionsbiologi (biträdande lektor) Datadriven smittspridning och infektionsbiologi omfattar forskning som kommer att förändra vår förståelse av patogener, deras interaktioner med värdorganismer och miljön, och hur de överförs i populationer. Vid KI uppmanas ansökningar från kandidater med intresse av att utveckla datadrivna metoder inom infektionsepidemiologi. Länk 15 oktober 2023

Om SciLifeLab Fellows-programmet

SciLifeLab Fellows-programmet finns sedan 2013 i samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet. Tjänsterna finansieras av KI:s medel till strategiska forskningsområdet SciLifeLab. I utlysningen 2023 ska upp till två tjänster tillsättas. Mer information om programmet

Om Data-Driven Life Science (DDLS) Fellows-programmet

SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS) finns den 2021 och inkluderar rekrytering av sammanlagt 39 Fellows, varav fyra Fellows ska rekryteras till Karolinska Institutet. Två Fellows har nyligen tillsatts och nu utlyses ytterligare två tjänster. Mer information om programmet

Om SciLifeLab

SciLifeLab är ett akademiskt samarbete mellan flera svenska universitet och en distribuerad nationell forskningsinfrastruktur med fokus på hälsa och miljö. På SciLifeLab Campus Solna finns ca 100 forskargrupper, moderna resurser och teknisk infrastruktur för bland annat high throughput DNA-sekvensering, genexpressionsanalys, proteinprofilering, strukturbiologi, cellprofilering, kemisk och funktionell biologi, avancerad visualisering, avancerad bioinformatik, biostatistik och systembiologi.

Kontakt

Adina Feldman

Innehållsansvarig
0852486261