Publicerad: 2016-02-29 10:37 | Uppdaterad: 2016-02-29 10:50

Utlysning av medel för klinisk odontologisk forskning

Stockholms läns landsting (SLL) och Karolinska Institutet (KI) har som gemensamt mål att genom forskning och utveckling förbättra tandvården i Stockholms län. Genom Styrgruppen KI/SLL för odontologisk forskning (SOF) utlyses nu projektmedel för klinisk odontologisk forskning. I denna utlysning finns sammanlagt 3,4 miljoner kronor per år under tre år.

Stöd kan utgå för period upp till tre år, från och med 2017, med möjlighet till förlängning. Endast en projektansökan kan lämnas in per ansökningstillfälle och huvudman för ansökan kan inneha projektbidrag för maximalt två projekt samtidigt. Huvudman skall ha lägst motsvarande doktorsexamen. Projektet ska ha nödvändiga etiska tillstånd innan forskningen påbörjas.

Dokument