Publicerad: 2015-03-27 16:06 | Uppdaterad: 2015-03-27 16:06

Utlysning av medel för klinisk odontologisk forskning

Stockholms läns landsting (SLL) och Karolinska Institutet (KI) har som gemensamt mål att genom forskning och utveckling förbättra tandvården i Stockholms län. Genom Styrgruppen KI/SLL för odontologisk forskning (SOF) utlyses nu projektmedel för klinisk odontologisk forskning. I denna utlysning finns sammanlagt 4,5 miljoner kronor per år under tre år.

Läs mer här Utlysning