Publicerad: 2023-08-01 14:50 | Uppdaterad: 2023-09-06 13:47

Utlysning av medel för interdisciplinärt samarbete inom hållbarhet

Mynt Foto: Pixabay

Stockholm Trio for Sustainable Actions utlyser medel för 2024 för interdisciplinärt samarbete inom utbildning och forskning.

Syftet är att stödja samarbete.

Utlysningen är öppen för alla områden och ansökningar från alla discipliner uppmuntras att söka.

För att vara behörig ska ansökan inkludera utbildnings- och/eller forskningsaktiviteter från alla tre universiteten (KI, KTH och SU) och adressera FN:s globala mål för Agenda 2030. 

Sista ansökningsdag: 29 september klockan 14.00