Publicerad: 2022-06-02 12:19 | Uppdaterad: 2022-06-02 12:21

Utlysning av medel för delfinansiering av nya doktorander inom forskarskolan i hälsovetenskap

Inom ramen för forskarskolan utlyses upp till 17 anslag för delfinansiering av doktorander vid KI.

Doktoranderna som rekryteras till en plats i forskarskolan erbjuds en sammanhållen struktur av kurser och riktade aktiviteter. 

Ansök senast den 5 september, kl 14.00.

Forskarskolan inrättades år 2020 och anslag för delfinansiering av doktorander inom ramen för forskarskolan utlyses nu för andra gången. Anslaget ska användas till doktorandens lön. Forskarskolan (kurserna) startar den 1 september 2023.
 

Det övergripande syftet med skolan är att stärka den hälso- och vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå samt att stimulera forskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Ett fokusområde är implementeringsforskning. Viktigt syfte är också att bidra till den framtida lärarförsörjningen samt till forskningsanknytning av många program på grundnivå och avancerad nivå.

Portrait of Annika Östman Wernerson.
Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning vid KI. Foto: Erik Flyg

– Forskarskolan i hälsovetenskap är ett viktigt bidrag till att säkra lärarkapaciteten inom våra professionsutbildningar. Otillräcklig kompetensförsörjning är en av KI:s högst prioriterade risker att hantera 2022 och vi ser problem med lärarkapaciteten på flera håll. Det är ett komplext problem och det finns inte en lösning som löser hela problemet utan vi behöver arbeta med frågan på flera olika sätt, säger Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning.

Robert (Bob) Harris, vicerektor för forskarutbildning vid KI. Foto: Stefan Zimmerman

– Satsningen på forskarskolan i hälsovetenskap ligger i linje med strategi 2030 och är ett bra exempel på hur forskning och utbildning kan stimulera varandra. Satsningen är viktig både för forskningen, hälso- och sjukvården, och forskningsanknytning av utbildningen säger Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning.