Publicerad: 2020-10-14 13:25 | Uppdaterad: 2020-10-14 17:02

Utlysning av medel för delfinansiering av nya doktorander inom forskarskolan i hälsovetenskap

Inom ramen för forskarskolan utlyses upp till 14 anslag för delfinansiering av doktorander vid KI.

Doktoranderna som rekryteras till en plats i forskarskolan erbjuds en sammanhållen struktur av kurser och riktade aktiviteter.

Ansök senast den 23 november, kl 14.00

Forskarskolan är nyinrättad och anslag för delfinansiering av doktorander inom ramen för forskarskolan utlyses för första gången. Anslaget ska användas till doktorandens lön. Kursstart för den första kohorten doktorander väntas starta den 1 september 2021.

Det övergripande syftet med skolan är att stärka den hälso- och vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå samt att stimulera forskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Ett fokusområde inom den nya forskarskolan kommer vara implementeringsforskning. Viktigt syfte är också att bidra till den framtida lärarförsörjningen samt till forskningsanknytning av många program på grundnivå och avancerad nivå.