Publicerad: 2022-08-05 09:25 | Uppdaterad: 2022-08-05 09:25

Utlysning av kursansvar inom nya magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap

Från höstterminen 2023 erbjuder KI ett magisterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap (60 hp) om 30 studieplatser indelat på tre inriktningar; Avancerad molekylär medicin, Avancerad patologi och Avancerad klinisk fysiologi.

Fördelningen av kursansvar avgörs genom ett ansökningsförfarande där alla institutioner vid KI ges möjlighet att inkomma med ansökan om kursansvar.

Sista dagen att inkomma med ansökan är den 12 september, 2022.

Utbildningsnämnden vid institutionen för laboratoriemedicin