Publicerad: 2023-08-31 13:29 | Uppdaterad: 2023-08-31 13:29

Utlysning av kursansvar för kurser inom nya Biomedicinska analytikerprogrammet

Från höstterminen 2024 så startar nya biomedicinska analytikerprogrammet (180 hp) vid KI med 70 studieplatser indelat på två inriktningar; klinisk fysiologi (20 studieplatser) och laboratoriemedicin (50 studieplatser).

Fördelningen av kursansvar avgörs genom ett ansökningsförfarande där alla institutioner vid KI ges möjlighet att inkomma med ansökan om kursansvar.

Sista dagen att inkomma med ansökan är den 25 september, 2023.

Utbildningsnämnden vid institutionen för laboratoriemedicin