Publicerad: 2023-02-01 14:42 | Uppdaterad: 2023-02-08 13:58

Utlysning av forskar-ST-medel

Forskar-ST kan sökas av doktorander på KI som samtidigt har en anställning som ST-läkare inom Region Stockholm eller vårdenhet som har avtal med Region Stockholm.

Anslaget uppgår till 400 000 kronor per år i två år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år. 

Behörig att söka är doktorander som vid ansökningstillfället ännu inte genomfört sin halvtidskontroll samt har genomfört högst 42 godkända ST-månader.

Ansök senast torsdag den 16 mars 2023 kl. 16.00.

Mer information om forskar-ST

Ansök på Region Stockholms webbplats