Publicerad: 2022-02-01 12:18 | Uppdaterad: 2022-02-18 10:43

Utlysning av forskar-ST-medel

Forskar-ST kan sökas av doktorander på KI som samtidigt har en anställning som ST-läkare hos vårdenhet som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal.

Behörig att söka är doktorander som vid ansökningstillfället ännu inte genomfört sin halvtidskontroll samt har genomfört högst 42 godkända ST-månader.

Stödet uppgår till 400 000 kronor per år i två år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år. Beviljat stöd ska användas till din lön under den tid du forskar. Avsikten är att möjliggöra forskning på motsvarande halvtid i kombination med ST-utbildningen.

Ansök senast den 16 mars 2022, kl. 16.00.

Mer information om forskar-ST

Ansök på Region Stockholms webbplats