Skip to main content
Publicerad: 2020-02-11 09:34 | Uppdaterad: 2020-02-11 09:38

Utlysning av forskar-AT-medel, våren 2020

Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Forskar-AT kan sökas både av doktorander på KI och av disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI.

Sista dag för ansökan: 27 februari 2020.

Mer information om forskar-AT och ansökningsprocessen