Publicerad: 2024-02-05 13:45 | Uppdaterad: 2024-02-12 17:02

Utlysning av driftstöd för core-faciliteter 2025–2028

dekorativ bild.
DNA-sekvensering. Nätverk. Foto: N/A

Centrala satsningar på core-faciliteter för forskning finansierade av Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm, via infrastrukturnämnden och forskningsrådet, är en prioriterad verksamhet. Resurser görs tillgängliga i regelbundna cykler där driftmedel nu utlyses 2024 för i normalfallet fyra år, 2025 – 2028.

Utlysningen riktar sig brett till nuvarande och framtida core-faciliteter inom KI och Region Stockholm.

Nyheter i denna utlysning:

  • Viss flexibilitet i beviljandetid och eventuell justering av bidragsnivåefter två år.
  • Medel för avskrivningar av instrument söks som en del av driftstödet.
  • Resurser för samfinansiering av nationella infrastrukturer omfattasej av utlysningen.

Bidrag kan endast sökas för core-facilitet som tar ut användaravgifter.

Core-facilitetsföreståndaren kan i normalfallet söka driftstöd för fyra år. Föreståndare för nya core-faciliteter eller för core-faciliteter med sviktande användarunderlag kan också välja att söka driftstöd för två år med möjlighet att söka nytt stöd efter bidragsperiodens slut.

Ansökan

Ansökan görs i KI Prisma och kan skrivas på svenska eller engelska. Ansökningsperioden är mellan den 26 februari klockan 10.00 och stänger den 9 april klockan 14.00.

Kontakt

Vid frågor kontakta spocinfrastructure@ki.se.