Publicerad: 2024-04-30 09:52 | Uppdaterad: 2024-05-15 12:54

Utlysning av collaborative grants för samarbetet med Charité – Univeritätsmedizin Berlin

Utlysningen avser ekonomiskt stöd för samarbetsprojekt inom olika områden för KI lärare & övrig personal. Yngre forskare är särskilt välkomna att söka. Stödet kan uppgå till maximalt 50.000 sek.  

Isabella Palomba Rydén

Internationell Koordinator