Publicerad: 2020-12-17 14:53 | Uppdaterad: 2021-02-08 14:24

Utlysning av centrala medel för core-faciliteter 2022–2024

I februari 2021 är det dags att söka centralt stöd för drift av core-faciliteter under perioden 2022–2024. Samtidigt sker också en utlysning för inköp av särskilt dyr utrustning. Sammanlagt är det närmare 400 miljoner kronor som ska fördelas till forskningsinfrastruktur.

Foto: Selma Wolofsky/NVS

Satsningar på gemensam forskningsinfrastruktur har blivit allt viktigare för att klara den nationella och internationella konkurrensen inom livsvetenskaperna – och ingår också som en viktig del i KI:s Strategi 2030. Den aktuella utlysningen samfinansieras med Region Stockholm och riktar sig brett till nuvarande och framtida anläggningar inom KI:s och regionens hela verksamhet.

Utlysningen kommer att omfatta:

  • Driftstöd för core-facilitet, inklusive en möjlighet att ansöka om stöd för avskrivningskostnader för utrustning enligt vissa kriterier.
  • Medel för utrustning med ett inköpspris som överstiger 2,5 miljoner kronor till de core-faciliteter som beviljats anslag för driftsstöd.

Ansökningen kommer denna gång att göras i KI Prisma. Ansökan öppnar den 17 februari 2021 klockan 10:00 och stänger den 23 mars 2021 klockan 14:00. Ansökningsprocessen administreras av infrastrukturrådet med stöd av fakultetskansliet vid KI.

Kontakt

E-post: cfcall2021@ki.se