Skip to main content

Annan Utlysning av anslag för pedagogisk forskning på KI SÖS

2020-03-31 Add to iCal
Södersjukhuset

KI SÖS har en lång tradition av att förmedla grundutbildning av hög kvalitet. För att kunna fortsätta att göra det så krävs inte bara fortsatt pedagogisk utbildning utan även pedagogisk forskning inom framför allt verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Institutionen får varje år extra medel för att utbildningen ska ha en nära forskningsanknytning. Dessa medel används till del till forskande lärares lön men ambitionen är att en del ska stimulera till pedagogisk forskning varför KI SÖS nu utlyser:

200 000 kr för pedagogisk forskning inom VIL på KIs utbildningar

Ansökan ska vara max en A4 och på ett tydligt sätt beskriva projektet, inklusive frågeställning och betydelse för VIL. Det ska också finnas en budget för projektet. Det sökta beloppet kan uppgå från 10 000 kr till 100 000 kr.

Behöriga att söka är anställda lärare vi KI SÖS (inkluderande adjungerade lektorer)

Ansökningstiden senast 200331 och medlen kan disponeras tom 210630

Bedömningen av ansökan kommer att göras av grundutbildningsansvarig tillsammans med prefekt och administrativ chef

Ansökan skickas till annsofie.wall@ki.se

 

Contact

Ann-Sofie Wall Administrativ chef