Publicerad: 2017-10-10 11:42 | Uppdaterad: 2024-04-04 11:45

Utforskar sätt att återställa eller förbättra immunförsvarets förmåga att bekämpa cancer

Stephan Mielke forskar om immunoterapi mot cancer – hur cancer kan bekämpas med hjälp av immunsystemet. Forskningen handlar dels om hur potentialen i patientens egna immunförsvar kan utnyttjas, dels om förbättrade metoder vid transplantation av blodstamceller från en annan person.

Stephan Mielke. Foto: Creo Media Group

En cancer består av många olika sorters cancerceller som dessutom förändras över tid. Därför är det önskvärt att behandlingar mot cancer är flexibla och slår mot sjukdomen i alla dess former, även när den byter skepnad. Det gör immunförsvaret till det ideala vapnet mot cancer, menar Stephan Mielke.

– Vårt immunförsvar är normalt fantastiskt bra på att upptäcka och eliminera cancerceller, säger Mielke. Men ändå kan en cancer etablera sig genom att på olika sätt lura immunförsvaret att inte angripa. Min forskning handlar om immunoterapi – hur vi kan återställa eller förstärka immunförsvarets förmåga att bekämpa cancer.

En sedan länge etablerad form av immunoterapi är transplantation av blodstamceller vid leukemi och andra former av blodcancer. Men de senaste åren har det skett en snabb utveckling när det gäller immunoterapi även vid andra cancerformer, berättar Stephan Mielke.

Forskningen på området handlar dels om att undanröja hinder som cancern använder för att blockera immunförsvaret, dels om olika sätt att manipulera immunceller för att göra dem mer potenta. Ett exempel är så kallad CAR-T-cellsterapi, där patientens egna T-celler programmeras om till att känna igen och döda cancerceller.

Stephan Mielke har även varit med och utvecklat en teknik för att undvika konflikt mellan de två immunsystemen vid stamcellstransplantationer där matchande donator saknas. Metoden är på väg att testas i Fas III i en multicenterstudie i Europa och Nordamerika.

Om Stephan Mielke

Professor i hematologi och cellterapi vid institutionen för laboratoriemedicin och vid institutionen för medicin, Huddinge

Stephan Mielke är född 1969 i Bielefeld, Västtyskland. Vid Georg-August Universität i Göttingen tog han läkarexamen och blev doktor 1999. Han började sin utbildning som invärtesmedicinare, hematolog och onkolog vid Albert-Ludwigs-Universität Freiburg samma år. Efter postdok vid NIH, Bethesda, USA, 2004–2007 började Mielke vid Julius-Maximilian Universität i Würzburg där han sedan 2014 är professor i medicin.

Stephan Mielke utnämndes den 1 januari 2017 till professor i hematologi och cellterapi vid Karolinska Institutet. I samband med sin flytt till KI har Mielke även tillträtt som FoU-chef för Tema Cancer samt föreståndare för CAST vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i skriften “From Cell to Society 2017"

Se en film