Publicerad: 2009-12-08 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Utdelning ur Maj och Lennart Lindgrens stiftelse 2009

För fjärde året i rad delar Karolinska Institutet ut anslag från Maj och Lennart Lindgrens stiftelse för medicinhistorisk forskning. Sex forskare mottar stipendier i årets anslagsomgång, varav fyra från Karolinska Institutet och två från Uppsala universitet.

Karolinska Institutets dekanus för forskning, Karl Tryggvason, har beslutat om 2009 års utdelning ur stiftelsen. Beslutet följer granskningsnämndens förslag och mottagarna är:

- Maria Björk, doktorand, Uppsala universitet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

- Hernán Concha Quezada, ingenjör, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

- Tony Gustafsson, fil. dr. Uppsala universitet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

- Jan Lindsten, professor emeritus, Karolinska Institutet, Kulturenheten, Universitetsförvaltningen

- Olof Ljungström, fil. dr, Karolinska Institutet, Kulturenheten, Universitetsförvaltningen

- Daniel Normark, fil dr, Karolinska Institutet, Kulturenheten, Universitetsförvaltningen

Stiftelsens ändamål är att främja medicinhistorisk forskning vilket görs via publiceringsstöd och forskningsbidrag. Stipendierna offentliggörs enligt stadgarna den 6 december vid stiftelsens grundare Maj Levander Lindgrens födelsedag.

För frågor, kontakta: