Publicerad: 2020-02-11 17:54 | Uppdaterad: 2020-09-23 14:58

Utbyggnad av tunnelbana från Odenplan börjar i april

Overview of the metro's yellow line
Översikt tunnelbanans gula linje.

I april påbörjas sprängningar av arbetstunnlar för utbyggnaden av en ny tunnelbanelinje, gula linjen. Arbetet görs under och kring Karolinska Institutet i Solna. Sprängningarna kan påverka dig genom ljud och vibrationer.

Den nya tunnelbanelinjen kommer sträcka sig från Odenplan till Arenastaden. En ny station, Hagastaden, byggs vid Karolinska Institutet och sjukhuset.

Från Odenplan kommer gula linjen att fortsätta söderut på gröna linjens spår.

Sprängning av arbetstunnlar

Map of the underground work for the subway's yellow line.
Arbetstunneln för gula linjen kommer gå under KI.

För att kunna bygga spårtunnlar och stationer kommer arbeten med att spränga fram en arbetstunnel starta under våren 2020. Region Stockholm kommer att börja arbetena vid deras arbetsområde vid Norra stationsgatan. Den streckade linjen på bilden visar hur arbetstunneln går.  

Det kommer att märkas genom stomljud som uppstår när man borrar i berget, samt vibrationer från sprängningar. Sprängningarna ger höga ljud, men varar bara i några sekunder.

Detta innebär det för dig som medarbetare eller forskare

För en del innebär arbetet med tunnelbanan inget förutom ljudet ifrån sprängningarna. I en del fall kan det innebära en anpassning beroende på hur ditt arbete ser ut, men verksamheten ska fungera under hela byggtiden.

Projektet kommer att jobba med fasta sprängtider, vilket innebär att du på förhand kan få information, till exempel genom sms.

Region Stockholm har tillsammans med KI gjort en inventering och isolerat/dämpat under känslig utrustning och under burar för försöksdjur, för att minska påverkan på dessa. Mycket av utrustningen kan pausas eller stängas av under själva sprängningen, som varar i cirka 6-8 sekunder.

Utbyggnaden tar åtta år

Arbetet med arbetstunnlarna beräknas ta cirka 1,5 år. Därefter börjar arbetet med att borra och spränga ut spårtunnlar, plattformsrum och utrymmen för rulltrappor och hissar. Hela gula linjen beräknas vara färdig om cirka åtta år.

Om station Hagastaden

The new metro station at KI, Hagastaden.
Tunnelbanestationen Hagastaden får entréer både vid sjukhuset och vid KI.

Stationen Hagastaden får fyra entréer: en inne i Karolinska Universitetssjukhuset, en på det nya torget utanför sjukhuset, vid Karolinska Institutet (Solnavägen) och en vid Torsplan.

Dialog

KI för en löpande dialog med Region Stockholm för att kunna informera om projektet och hur det påverkar KI.

Fakta om utbyggnaden av gula linjen

  • Stationen Hagastaden byggs 20 meter under markytan.
  • De nya stationerna på gula linjen är Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.
  • 3 800 resenärer beräknas stiga av varje timme under rusningstrafik vid Hagastaden år 2030.
  • Vid de nya stationerna växer staden. Cirka 80 000 arbetsplatser kommer att nås med den nya tunnelbanelinjen och 11 000 nya bostäder ska byggas utmed sträckan, en stor del av dem i den nya stadsdelen Hagastaden som binder samman Solna med Stockholm.