Publicerad: 2014-10-22 08:24 | Uppdaterad: 2014-10-22 13:07

Utbildningar till specialistsjuksköterska ifrågasätts i ny utvärdering

När Universitetskanslersämbetet (UKÄ) publicerar sina utvärderingar av landets specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar visar det sig att 79 av 134 utbildningar bedöms ha bristande kvalitet – däribland Karolinska Institutets.

Utbildningarna får ett omdöme på en tregradig skala: bristande kvalitet, hög kvalitet eller mycket hög kvalitet. Endast 7 av landets utbildningar inom området får det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”.

Karolinska Institutets specialistsjuksköterskeexamina får omdömet bristande kvalitet medan magisterexamen i omvårdnad får omdömet hög kvalitet.

Läs mer på UKÄ:s webbplats.

Läs mer i en längre artikel: Vetenskapligheten brister på specialistsjuksköterskeutbildningen.