Publicerad: 2020-05-13 16:42 | Uppdaterad: 2020-05-14 15:38

Utbildning under sommaren på vissa program

student studying at a table
Student mitt i studerandet. Foto: PMAGI

För att studenter ska kunna gå vidare i sin utbildning gör Karolinska Institutet (KI) det möjligt att under sommaren ge kurser och moment som med anledning av den rådande pandemin inte kunnat genomföras under ordinarie terminstid.

Portrait of Annika Östman Wernerson.
Annika Östman Wernerson vicerektor för utbildning vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Flyg

KI följer regeringens rekommendationer och har sedan den 18 mars övergått till distansundervisning. Lärare och studenter har på kort tid ställt om och majoriteten av utbildningen fortgår enligt studieplan.

Men distansundervisningen innebär också att vissa kurser, praktiska moment och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inte kan genomföras som planerat innan vårterminens slut.

För att möjliggöra för studenter att slutföra sina kurser, och underlätta för studenterna att planera sina studier i höst har rektor beslutat att det ska vara möjligt att ge utbildning även under sommaren 2020.

– Det finns en oro för att den rådande situationen gör att studenter kan bli försenade i sina studier. Det är viktigt att KI tar ansvar och gör vad vi kan så att våra studenter kan fortsätta sina studier som planerat. Vi förstår att studier under sommaren kan innebära besvär men det är en chans att ta igen det som inte kunnat genomföras under terminstid på grund av restriktioner kopplade till pandemin, säger Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning.

Varje prefekt avgör

Beslutet ger prefekter på KI rätt att avgöra om kurs, del av kurs eller VFU kan ges under sommaren och för att studenterna ska ha möjlighet att söka studiemedel ska studierna omfatta minst 50 procent.

Programspecifik information senast 18 maj och 5 juni

För att ge studenter möjlighet att planera sin sommar, meddela eventuella arbetsgivare och söka studiemedel har anvisningar tagits fram för när beslut om sommarundervisning senast ska meddelas studenterna:

  • Beslut om undervisning under första perioden av sommaren (8 juni till 19 juli) ska meddelas senast 18 maj.
  • Beslut om undervisning under andra perioden av sommaren (20 juli till 30 augusti) ska meddelas senast 5 juni.