Publicerad: 2021-05-31 09:59 | Uppdaterad: 2021-05-31 14:40

Utbildning och forskning inom omvårdnad på KI rankas etta i Europa och fyra i världen

I år har The Academic Ranking of World Universities (ARWU) rankat KI som fjärde bästa universitet i världen vad gäller nursing (omvårdnad). Högre rankning får University of Pennsylvanina (USA), Griffith University (Australien) samt Johns Hopkins University (USA). Det innebär således att Omvårdnad på KI är nummer ett i Europa.

– Det är fantastiskt roligt att KI och omvårdnad kommer så högt upp i rankningen, säger Veronica Lindström, sektionschef vid sektionen för omvårdnad. Det visar på att det finns många lärare och forskare på KI som gör ett otroligt viktigt arbete för utvecklingen av omvårdnaden. Jag menar omvårdnad är centralt i en personcentrerad vård för att förbättra hälsa, öka patientsäkerhet och främja hållbarheten och det tycker jag har tydliggjorts speciellt under pandemin.

– Som chef och ledare på sektionen för omvårdnad, där övervägande av sjuksköterske- och specialistssjuksköterskeprogrammens kurser genomförs, så känner jag en stor stolthet över alla kollegor och medarbetare som bidragit till att vi kommit i topp på den här rankningen.

The Academic Ranking of World Universities (ARWU), även kallad the Shanghai Ranking, betraktas som en av de tre mest inflytelserika och allmänt observerade universitetsrankningarna.

Kontakt

Veronica Lindström Anknuten till Forskning