Publicerad: 2017-05-19 14:23 | Uppdaterad: 2017-05-30 13:18

Utbildning i fysiologi och vårdkunskap för Åklagarmyndigheten

Per Nichols tillsammans med Jessica Norrbom och Carl Johan Sundberg

Per Nichols på Åklagarmyndigheten är en av initiativtagarna till kursen Fysiologi och vårdkunskap för Åklagarmyndigheten som gick av stapeln på Karolinska Institutet 2017. Det var Institutionen för Fysiologi och Farmakologi som höll i utbildningen från KI:s sida. Syftet med kursen var att ge kursdeltagarna ökad kunskap om, och förståelse för, grundläggande medicinsk vetenskap i syfte att underlätta handläggningen av vårdrelateradeärenden vid Åklagarmyndigheten.

Hallå där Per, var jobbar du?

På Åklagarmyndigheten

Varför har ni gått utbildningen?

Vi vill ge våra vårdåklagare i landet en större möjlighet att få grundläggande bakgrundsförståelse kring medicinska bedömningar som läkare gör. Detta för att kunna förstå den handläggning som sker bland annat på Rättsmedicinalverket och Inspektionen för vård och omsorg, men även ute på sjukhusen eller inom forskningsvärlden. Så då har vi arrangerat en kurs som KI har lagt upp här vilket har varit fantastiskt bra och oerhört väl genomtänkt och väldigt väl arrangerat från KI:s sida.

Är det något i kursen som har stuckit ut?

Det märks onekligen att det finns ett oerhört engagemang från alla föreläsare och från institutionerna att verkligen arrangera någonting bra. Det finns en vilja att utbilda och det finns ett genuint intresse för att utbilda på ett bra sätt. Det märks att det här verkligen är ett medicinskt universitet.

Vad kommer ni ta med er efter kursen?

Jag tror att man genom dessa kurstillfällen kunnat belysa dels allmänna medicinska förhållanden, och det är ju allmänbindande och intressant i sig, men inte minst att vi även kunnat visa på komplexiteten i många vårdrelaterade frågor. Att kunna förstå hur komplexa samband det ofta är i olika avseenden, det är väldigt nyttigt att ta med sig. Det visar även hur svårt det är att utreda vårdrelaterade eventuella misstag. Kursen har gett mer bakgrundskunskap kring hur vården som system fungerar och det har man stor nytta av som vårdåklagare.

Skulle ni tänka er att arrangera kursen igen och rekommendera den till andra kollegor?

Absolut, utan tvekan - det här är både roligt och jätteviktigt!