Publicerad: 2009-01-20 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Utåtriktad och avspänd personlighet kan skydda mot demens

[PRESSMEDDELANDE 2009-01-20] Personer som lever ett aktivt och utåtriktat liv och inte oroar sig i onödan löper mindre risk att drabbas av demens på äldre dagar, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Resultaten, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Neurology, grundar sig på enkätsvar om personlighet och livssituation samt medicinska kontroller av försökspersonerna under sex års tid.

Foto: privat

I studien ingick 506 personer, 78 år och äldre, som inte var drabbade av demens vid den inledande hälsoundersökningen. Deltagarna fick svara på en enkät för bedömning av personlighet och livssituation. Personlighetstestet identifierade deltagarnas grad av neuroticism (hur benägna de var att oroa sig) och extraversion (hur öppna de var att interagera med andra). Personer med låg neuroticism är lugna och nöjda med sig själva och livet medan de med hög neuroticism är emotionellt instabila, negativa och blir lätt nervösa. De som ligger högt på extraversionsskalan är sociala, aktiva och optimistiska jämfört med dem som ligger lågt, vilka är reserverade och inåtvända.

Livsstilsfrågorna syftade till att klargöra hur ofta deltagarna ägnade sig åt fritids- och föreningsaktiviteter och omfattningen av deras sociala nätverk. Under de sex år som försökspersonerna deltog i studien utvecklade 144 av dem demens. Resultaten visade att de som var socialt isolerade men lugna och avspända hade 50 procent lägre risk att drabbas av demens jämfört med dem som var socialt isolerade och benägna att oroa sig. På samma sätt halverades risken för demens för dem som både var utåtriktade och lugna jämfört med personer som var utåtriktade men som samtidigt hade en benägenhet att oroa sig.

- Tidigare forskning har visat att hög stress och benägenhet för oro kan påverka delar av hjärnan, exempelvis hippocampus, på ett sådant sätt att det skulle kunna bidra till demenssjukdom. Våra fynd visar nu att ett sätt att motverka demens kan vara att ha en aktiv och utåtriktad livsstil och att ta saker med ro säger Hui-Xin Wang, verksam vid Aging Research Center (ARC) i Stockholm.

- Den goda nyheten är att livsstil och umgänge är sådant som människor kan påverka själva, till skillnad från sådana riskfaktorer som är ärftliga. Samtidigt är detta fortfarande tidiga forskningsresultat, så exakt hur människors inställning till livet påverkar risken för demenssjukdom är ännu inte klarlagt, säger hon.

Man räknar med att ungefär 160 000 människor i Sverige är drabbade av någon form av minnessjukdom, så kallad demens. Det finns flera olika demensdiagnoser, varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste. I takt med att världens befolkningar i blir allt äldre, räknar man med att antalet personer med diagnosen demens kommer att öka.

Den nu publicerade studien har finansierats av bland annat Alzheimerfonden, Swedish Brain Power, Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor samt Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse, the Foundation for Geriatric Diseases, Loo and Hans Osterman Foundation for Geriatric Research samt Centrum för vårdvetenskap vid Karolinska Institutet. Tidskriften Neurology® ges ut av American Academy of Neurology (AAN).

Publikation:

H-X. Wang, A. Karp, A. Herlitz, M. Crowe, I. Kåreholt, B. Winblad, L. Fratiglioni

Personality and lifestyle in relation to dementia incidence

Neurology, 20 januari 2009

För frågor, kontakta: