Publicerad: 2017-05-04 09:03 | Uppdaterad: 2017-05-04 09:11

Utannonserad tjänst: Professor i toxikologi

IMM söker en toxikolog som förväntas stärka och vidareutveckla forskningen inom experimentell toxikologi med fokus på nya metoder och deras tillämpningar avseende tex biomarkörer, biomonitoring, toxikologisk riskbedömning eller gränsvärdessättning. Professorn i toxikologi förväntas leda en forskargrupp och undervisa och handleda på alla nivåer från studenter i grundutbildningen till juniora forskare. Den sökande förväntas också delta i toxikologisk riskbedömning och expertkommittéer på nationell och internationell nivå. I anställningen som professor i toxikologi vid IMM ingår att aktivt bidra till den övriga verksamheten och till en stark akademisk miljö genom samarbeten, seminarier och annan vetenskaplig interaktion.

Mer information