Publicerad: 2020-10-27 08:54 | Uppdaterad: 2020-10-27 08:58

URs serie om pandemin– IVA vård av kritiskt sjuka i covid 19

Max Bell, lektor och överläkare i perioperativ medicin och intensivvård (PMI) på institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet, berättar om svårt sjuka Covid 19 patienter som behöver intensivvård. 

Max berättar om hur arbetet på IVA ser ut under pandemin och alla dess utmaningar. Vilken teknik och medicinsk behandling som används för att hjälpa dem svårt sjuka. Vidare berättar Max om hur personalens höga belastning samt hur de arbetar för att själva inte smittas av Covid 19.

Avsnittet publicerades av Sveriges Radio den 22 oktober 2020.

Max Bell

Lektor/överläkare
Anestesiologi
C3 Fysiologi och farmakologi