Publicerad: 2024-06-18 13:52 | Uppdaterad: 2024-06-26 16:27

Uppskattad ledarskapskurs för forskargruppsledare

I april avslutade 30 deltagare den uppskattade kursen "Ledarskap för forskargruppsledare". Kursen är ett led i KI:s arbete med att stärka det vetenskapliga ledarskapet på forskargruppsledarnivå.

Kursen ska öka kunskapen kring ansvar och roller för forskargrupps- eller teamledare, samt att ge verktyg och förhållningssätt som gynnar skapandet av en arbetsmiljö som ger de bästa förutsättningarna för innovativ och nyskapande forskning. 

Kursen ger också möjlighet till att interagera med andra forskargruppsledare på KI i stort och utöka sitt egna nätverk.

Photo of Miroslav Vujasinovic.
Miroslav Vujasinovic, docent i gastroenterologi vid institutionen för medicin Huddinge, samt kursansvarig för Klinisk medicin 2 på läkarprogrammet Foto: Palema.org.

Varför sökte du ledarskapskursen?

- Jag planerar att etablera en egen forskargrupp inom området klinisk pankreatologi och för det behövde jag en kurs för att få ytterligare kunskap om KI:s organisation och funktion ur forskningsaspekten, samt öka förmågan att leda en grupp på ett sådant sätt att jag kan vidareutveckla mina förmågor och bättre använda mina personliga styrkor i rollen som ledare, säger Miroslav Vujasinovic

Vad har varit mest givande? 

- Under den relativt korta kursperioden fick jag mycket värdefull information, lade därtill de teoretiska grunderna och fick möjlighet att utbyta erfarenheter med andra nuvarande och framtida ledare på KI genom interaktiva seminarier, övningar och föreläsningar. Kursen hjälpte mig att bättre förstå innebörden av personligt ledarskap och coaching, kommunikationsförmåga, gruppdynamik, feedback, prestationsöversyn och konflikthantering i forskningen, med särskild tonvikt på forskningsetik. Jag hoppas att jag ska kunna implementera den inhämtade kunskapen genom min grupps kortsiktiga och långsiktiga mål, få det KI-stöd jag behöver och i detta göra det bästa av min egen potential och potentialen hos alla medlemmar i gruppen. 

Detta är en kortad nyhet, läs fler kursdeltagares reflektioner i den engelska nyheten Highly appreciated leadership course for Research group leaders.

Nästa kursomgång

Kursen ges av Undervisning och lärande (UoL). Nästa kurs ges 2025/2026 och registreringen är öppen 1 februari-6 mars 2025. Mer information om Ledarskap för forskargruppsledare.

Om du har frågor om kursen är du välkommen att kontakta kursledarna Wibke Jonas och Gabrielle Paulsson-Berne.