Publicerad: 2015-05-06 10:29 | Uppdaterad: 2015-05-06 10:29

Uppsatstävlingen Encell: Det livslånga lärandet

Uppsatsen ska behandla någon aspekt av det livslånga lärandet och vara skriven under läsåret 2014-2015, på kandidat-, magister- eller masternivå med betyget väl godkänd.

Det livslånga lärandet är centralt för tillväxten på samhällsnivå, i organisationer och för individen. Genom att skriva en uppsats inom detta tema bidrar du till ökad kunskap om det livslånga lärandet samtidigt som du har chansen att vinna 10.000 kronor.

Skicka uppsatsen senast den 30 juni 2015 till encell@hlk.hj.se

Läs mer på Encells webbplats