Publicerad: 2020-04-02 19:54 | Uppdaterad: 2020-04-02 19:56

Uppmärksammat projekt inom hållbar arbetsmiljö

IMM:s projekt ”Förventilering av containrar för bättre arbetsmiljö” är ett av de projekt som lyfts fram på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens ”100-lista”. Listan syftar till att lyfta fram forskningsprojekt inom området hållbarhet med potential att skapa nytta inom överskådlig tid, inom exempelvis metodutveckling eller samhällspåverkan.

Containrar har möjliggjort en explosionsartad utveckling av internationell handel. Containern är ett slutet utrymme utan naturlig ventilation och i projektet  har man ofta uppmätt höga nivåer av farliga ämnen bl.a. cancerogena ämnen. Forskarna har därför utvecklat och patentsökt en metod för att enkelt och snabbt ventilera containrar innan urlastning. Marknaden är potentiellt stor eftersom uppskattningsvis 250 miljoner sjöfartscontainrar lastas ur per år. Aktörer i branschen har redan visat stort intresse för metoden. Ett företag har bildats med stöd från KI Innovation för att sprida metoden.

Tidigare publikationer i projektet

Occurrence of Fumigants and Hazardous Off-gassing Chemicals in Shipping Containers Arriving in Sweden.
Svedberg U, Johanson G
Ann Work Expo Health 2017 03;61(2):195-206

Occurrence of Fumigants and Hazardous Off-gassing Chemicals in Shipping Containers Arriving in Sweden.
Svedberg U, Johanson G
Ann Work Expo Health 2017 03;61(2):195-206

Förekomst av gasformiga bekämpningsmedel och kemikalier i containrar: pilotstudie vid importkontrollen i Göteborgs hamn
Svedberg U, Johanson G
IMM-rapport 1/2011

Länkar

IVAs 100-lista

evaQvent AB
 

Kontakt