Publicerad: 2017-05-16 09:27 | Uppdaterad: 2017-05-17 09:21

Uppmärksammad studie om patientdelaktighet via app vid behandling av cancer

Forskare på omvårdnad studerar patientdelaktighet via en app vid behandlingen för cancer. Studien är uppmärksammad i USA i Oncology Nurse Advisor, forum för aktuella uppdateringar i vården.