Publicerad: 2022-03-02 11:54 | Uppdaterad: 2023-08-28 16:42

Upphandlingen av RIMS: Utvärdering av anbud

Bilden visar två personer som tittar på två datorskärmar och skriver anteckningar vid sidan om.
Foto: Scott Graham on Unsplash.

Upphandlingsprocessen av ett Research Information Management System (RIMS) är nu framme vid utvärdering av anbud.

Arbetet med att upphandla ett Research Information Management System (RIMS) är nu framme vid att utvärdera de anbud som har kommit in och som uppfyller villkoren i KI:s kravlista.  

De leverantörerna som har kvalificerat sig kommer att demonstrera sina lösningar för en utvärderingsgrupp under vecka 13. Utvärderingsgruppen består av 18 representanter från olika delar av KI:s verksamhet. Nio är utsedda av dekanerna för campus Nord, Syd och Solna, en kommer från Medicinska föreningen, en från Junior Faculty och övriga sju från andra centrala verksamheter. 

Efter utvärderingen kommer projektgruppen att inleda förhandlingar. Det kan också bli aktuellt med kompletterande presentationer om det uppstår fler frågor till leverantörerna. KI ska meddela sitt val av leverantör senast den 3 juni och cirka två veckor senare kan ett avtal skrivas. 

Efter att upphandlingsprocessen är avslutad övergår projektet till att planera för implementeringen av systemet på KI. Målet är att RIMS ska börja användas inom KI i början av år 2023.

Mer information

Om projektet:

Projektet Systemstöd för forskningsinformation ingår i programmet Informationshantering på KI som tar avstamp i KI:s verksamhetsplan för Strategi 2030
 

Målet med projektet och införskaffandet av ett RIMS:  

Adekvat, uppdaterad och korrekt information om KI:s pågående och avslutade forskning och forskare ska vara lätt tillgänglig för både externa och interna användare. Detta ska genomföras utan ökad administration för forskare och andra som hanterar forskningsinformation. 
 

Läs mer:

Läs mer om projektet på projektets webbsida och genom tidigare nyheter: 

211129: Upphandlingen av ett Research Information Management System (RIMS) 

210827: Nytt system ska göra det lättare att hitta information om KI:s forskning  

210211: Satsning på systemstöd för forskningsinformation 

Kontaktperson

Profile image

Jonas Molander

Programledare, Informationshantering på KI