Publicerad: 2022-03-07 13:53 | Uppdaterad: 2022-03-07 14:22

Uppgradering av licenser i Microsoft Office 365

Alla KI-medarbetare kommer inom kort att få sina licenser i Microsoft Office 365 uppgraderade från A3 till A5-licens.

Efter uppgraderingen kommer det vara möjligt att ringa in till ett Teamsmöte och ni kommer också få tillgång till programmet Power BI, som bland annat kan användas för att presentera statistik. 

Ett automatiskt mejl kommer att skickas ut från Microsoft om att det går att ringa in på möten, utöver detta kommer uppgraderingen inte att märkas av. Ni behöver inte göra något utan licenserna uppdateras automatiskt.