Publicerad: 2016-06-21 10:54 | Uppdaterad: 2016-06-29 14:32

Uppföljning – samarbetsprojektet i Slovenien

Drygt ett år har gått sedan ett samarbetsprojektet för att bygga upp ett kunskapscenter för medicinska innovationer i Ljubljana i Slovenien startade, med stöd från EU-Horizon-programmet. I juni skickas ansökan in om fortsatt finansiering - samtidigt som institutionens projektsamordnare Pierre Bodin blir tjänstledig för att jobba i Spanien.

Det är Karolinska Institutet och forskningsinstitutet The European Molecular Biology Laboratory (EMBL) som tillsammans med universitetet i Ljubljana, Slovenien, börjat bygga upp ett kunskapscentrum för translationell forskning kring åldrandets sjukdomar, med fokus på diabetes, cancer och neurodegenerativa sjukdomar.

– KI har en mentorsroll i projektet och utöver forskningssamarbetet är tanken att knyta ihop länderna runt Ljubljana och få regionen att växa i samband med öppnandet av kunskapscentrumet, berättar Pierre Bodin.

Det är 31 länder som ingår i EU Horizon- programmet och av dem är det sex projekt som får fortsatt finansiering. Deadline för ansökan var den 23 juni och till hösten blir det klart vilka projekt som går vidare. De som får finansiering får även medel från slovenska regeringen och EU.

Hur långt har projektet kommit idag?

– Forskningssamarbetet är igång. Framförallt finns flera doktorandutbyten mellan KI och universitet i Ljubljana. Det har också skapats en grund för nationell registerforskning och det finns flera spännande studier på arvsmassa. Men ett fysiskt kunskapscentrum byggs först efter beskedet om merfinansiering, säger Pierre.

Berätta om ditt nya jobb i Spanien!

– Jag ska jobba på ett biomedicinskt centrum som heter Navarra Biomed och ligger i Pamplona. Jag ska jobba med Pre- contract för att hjälpa forskare att söka externa medel till sina forskningsprojekt. Vi har ett hus i Pamplona sedan tidigare och på torsdag flyttar jag och familjen dit.

Andra KI- institutioner som deltar i projektet är institutionen för medicin i Solna, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, institutionen för fysiologi och farmakologi och institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Ansvarig forskare från KI är Jan Bolinder.
I höst kommer besked om projektet får fortsatt finansiering.

Läs mer om projektet i tidigare artikel